Fotoalbum

Grunden.      Beliggenhed: 13°17' 09.41"N  16°37' 21.57"V